Home » Genel » Değerli konut vergisi uygulama genel tebliği hakkında değerlendirme -2021
Değerli konut vergisi uygulama genel tebliği hakkında değerlendirme -2021

2020’de uygulaması 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi için tebliğ Resmi Gazete’de 15.01.2021 tarihinde yayımlandı. Değeri (2021 yılı için) 5 milyon 250 bin TL’den fazla olan konutlar için uygulanacak vergilendirme sistemi, muaflık durumu, vergi oranları ve uygulama çerçevesi yayımlanan tebliğ esas alınarak Çebi Hukuk ve Danışmanlık tarafından özetlenmiştir.

• Vergilendirmeye tabi gayrimenkuller, Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği madde 2’de belirlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre mesken nitelikli taşınmaz mallar vergilendirmenin konusunu oluşturmakta iken; arsa, arazi ve işyerleri vergilendirmenin dışında kalmaktadır.

Verginin konusu, vergi değeri ve mesken nitelikli taşınmaz kavramı

MADDE 2 – (1) Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun detaylı ⇒

Alıntının kaynağı: EmlakDergisi.Net

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*