Home » Genel » E-SMM (e-Serbest Meslek Makbuzu) NEDİR?


 Most Affordable, Cheap Flight Tickets and Hotels Booking …

E-SMM (e-Serbest Meslek Makbuzu) NEDİR?

Kolaysoft Teknoloji Pazarlama Koordinatörü Umut Gökbulut >>Dijital medyada devamlı bahsedilen, serbest meslek erbablarının dilinde ve serbest meslek erbablarının bağlı bulunduğu STK’lar aracılığıyla ne olduğundan ziyade, uygulamanın nasıl olacağına dair seminerlerin düzenlendiği “e-smm (e-serbest meslek makbuzu) uygulaması nedir” sorusunu birlikte cevaplayalım. 300 bine yakın meslek erbabının geçeceği tahmin edilen e-smm (e-serbest meslek makbuzu) hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in tanımını yapalım. Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun, elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236.ncı maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu maddenin konusunu oluşturmaktadır. Bu tebliğde düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in tanımını özetleyecek olursak e-smm yeni bir belge değildir. Kağıt ortamdaki smm ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir belgedir. E-smm makbuzunu kimler kullanacaktır. GİB, serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanların e-smm mükellefiyeti taşıdıklarını belirtmiştir.

e-smm kullanım yöntemleri nelerdir?

GİB e-smm gönderimi için 3 yöntemi desteklemektedir. Mükellef bu yöntemlerden sadece bir tanesini kullanabilir. Yöntemler hakkında bilginiz olması için özet anlatımlarını yapıyorum.

1-Özel Entegrasyon Yöntemi: GİB’in testlerini geçerek Özel Entegratör izni almış firmalar aracılığıyla e-smm gönderimi yapılan bir uygulamadır. Bu yöntem işletmelere VİP hizmet sunar. Mükellef adına mühürleme, zaman damgası ile damgalama, saklama ve raporlama işlemini yapar. Serbest Meslek erbabının yanında ve işlerini kolaylaştıran bir yapıya sahiptir.

2-e-smm Portal Yöntemi: GİB’in ücretsiz uygulamasıdır. Tüm işlemler manuel olarak işler. E-smm kendi mali mührünüzle mühürler, kendi zaman damganızla damgalar ve saklama işlemi sizin tarafınızdan yapılır. detaylı >>>

Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*