Home » Genel » FİNANSAL OKURYAZARLIK HARİTASINI ÇIKARDILAR

FİNANSAL OKURYAZARLIK HARİTASINI ÇIKARDILAR

FODER ve Visa, Türkiye’nin Finansal Okuryazarlık Haritasını Çıkardı

Türkiye’de genel kamuoyunun finansal okuryazarlık düzeyini tespit etmek, finansal ürün ve hizmetler konusundaki tutum ve davranışları anlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırma Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından 26 ilde 2000 kişi ile yüzyüze yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de minimum finansal bilgiye sahip olan bireylerin oranı %70. Finansal bilgi düzeyi, çalışma hayatında olan, gelir düzeyi yüksek ve eğitimli bireylerde daha yüksek.

Bilgi düzeyi kavramsal ve aritmetik beceriler olarak 2 alt grupta incelendiğinde ise matematik bilgisi gerektiren konularda finansal becerinin göreceli daha düşük olduğu ortaya çıkıyor.

Beş Kişiden İkisi Son 1 Yılda Para Biriktirdi

Araştırmadan çıkan verilere göre; Türkiye’de her 5 kişiden 2’sinin son bir yılda para biriktirdiği görülürken, bireyleri birikim yapmaya iten temel nedenlerde “geleceğe ilişkin belirsizlik” ve “kaygı” öne çıkıyor. Birikim yapanların yarısı (%49) sağlık sorunu, doğal afet, aniden işsiz kalma gibi beklenmedik durumlara karşı tedbir olarak para biriktirdiğini söylüyor.

Yine araştırma bulgularına göre, hanede para kullanımına yönelik günlük kararlara dahil olma oranı kadınlarda %74 iken erkeklerde bu oran %85’e çıkıyor. Gençlerin ise sadece %43’ü hanede para kullanımı konusunda söz hakkına sahip.

Finansal ürün bilinirliğinde ise tasarruf ve emeklilik ürünleri öne çıkıyor. Bu ürün kategorisinde bilinirlik düzeyi %85’i buluyor.Araştırmadaki bir diğer dikkat çekici nokta da kredi borcunu ödeme konusunda Türkiye’de bireylerin disiplinli hareket etmeye özen göstermesi. Bu konuda toplumun %83’ü kredi borcunu gününde ödediğini belirtiyor.

Finansal Tutumlarına Göre 5 Toplumsal Profil

Araştırmanın ortaya koyduğu verilere göre, finansal bilgi, davranış ve tutumlarına göre Türkiye toplumu 5 temel gruba ayrılıyor: Finansal Bilgeler (%22), Mütevazı Ebeveynler(%24), İdareli Muhafazakarlar (%20), Plansız Hayalciler (%19) ve Kaygısız Gençler(%15).

Finansal konularda diğerlerine göre daha bilgili ve hırslı olan “Finansal Bilgeler”, en yüksek finansal okuryazarlık düzeyindeki grup konumunda bulunuyor. Toplumun %22’sini oluşturan, orta yaş grubunda yer alan, işveren oranının yüksek olduğu ve diğer segmentlere kıyasla daha yüksek hane geliri olan “Finansal Bilgeler” parasını akıllıca yönetiyor. Birikim ve harcamayı bilinçli bir şekilde yapıyor. detaylı >>>

Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*