Home » Genel » İnsana saygılı işletmeler “yeni normal” olacak


 Most Affordable, Cheap Flight Tickets and Hotels Booking …

İnsana saygılı işletmeler “yeni normal” olacak

Lenovo Data Center Group’un
işletmelerde yeni teknoloji kullanımı ile ilgili araştırmasına göre
işletmeler yeni teknolojileri kullanmaya başlarken, çalışanlar göz ardı
ediliyor.
Çalışanlar ve
BT ekipleri, dijital dönüşümün temposu ve karmaşıklığıyla mücadele
ederken, yeni teknolojinin potansiyelinin tamamı kullanılamıyor.
Araştırma sonuçlarına göre, işletmeler için artık iş kararlarının merkezine insanı koymanın önemi artıyor.

Dünyanın
ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo Data Center Group,
kuruluşların, işletme ve hissedarların hedeflerini çalışanların
ihtiyaçlarının üzerine koyduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma
yayınladı. EMEA bölgesi (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) genelinde 1.000 BT
yöneticisi ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, BT
yöneticilerinin yalnızca yüzde 6’sı teknoloji yatırımları yaparken
kullanıcıları birinci öncelik olarak görüyor.

Wallnut
araştırma şirketi tarafından yapılan ve 1.000 BT yöneticisinin
katıldığı ankete göre; BT yöneticilerinin yüzde 40’ı, BT yatırımı
kararları verirken kendileri için en önemli etkenlerden birinin maliyet
olduğunu belirtti. BT yöneticilerinin yüzde 42’si, kullanıcıların yeni
teknolojiyi kullanmakta çok zorlandığını ifade ederken, yüzde 19’u da
yeni teknolojilerin üretkenliğe zarar verdiğini belirtti.

İşletmelerde
insan etkisi düşünülmeden yeni teknolojiler uyguladığında, birçok
çalışan, değişimin karmaşıklığı ve temposundan olumsuz etkilenirken, BT
yöneticilerinin yüzde 47’si kullanıcıların yeni yazılımları kullanmaya
başlarken zorlandığını ifade ediyor.

Kullanılamayan potansiyel

Araştırmaya
katılanların neredeyse yarısı (yüzde 48), teknoloji uygulamalarının,
ekiplerinin çalışma kabiliyetini aktif olarak sekteye uğrattığı yönünde
yanıt verdi.

BT yöneticilerinin yüzde 52’sinin yeni
teknolojilerin üretkenliği artırabileceği sorusuna olumlu yanıt verdiği
araştırmada, kullanıcıların yüzde 21’inin yeni teknolojilerin iş
süreçlerini yavaşlattığı yönünde görüş bildirdi.

Covid
19 ile başlayan yeni dönemde sorumlu bir işletme olmanın, insan
etkisini, işletme hedefleriyle aynı seviyede görmenin öneminin artığını
ortaya koyan araştırmada BT yöneticilerinin yüzde 62’si, yatırım
kararlarının tamamen iş odaklı olduğunu ifade ederken, bu durum, birçok
işletme için temel bir zihniyet değişikliği gerektireceği sonucuna
varıldı.

Ancak, COVID-19 salgını sırasında çalışanlara daha
fazla destek sağlamak için esnek çalışma politikaları benimsenirken,
araştırmaya katılanların yüzde 70’inin şirketlerinde sorumlu çalışmaya
daha fazla vurgu yaparak, insana öncelik veren bir yaklaşımın
benimsenmeye başladığı detaylı >>>

Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*