Home » Genel » İSO İKİNCİ 500’DE YER ALAN ŞİRKETLERİMİZ, KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMAYI DAHA FAZLA HİSSEDİYOR


 Most Affordable, Cheap Flight Tickets and Hotels Booking …

İSO İKİNCİ 500’DE YER ALAN ŞİRKETLERİMİZ, KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMAYI DAHA FAZLA HİSSEDİYOR

“İSO
500’ün ardından açıkladığımız İSO İkinci 500’de yer
alan şirketlerimiz, büyük ölçüde KOBİ niteliğindeki
kuruluşlarımızın performansını ortaya koyan bir araştırmadır.
Dolayısıyla, ekonomik araştırmalar için bütünsel olarak saygın
ve nitelikli bir kaynak olmasının yanında, bizim açımızdan bu
yönüyle de çok değerlidir. Çünkü İSO İkinci 500 sayesinde
ülkemizin KOBİ niteliğindeki kuruluşlarının performansını her
yıl düzenli bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.

İSO
İkinci 500’ün sonuçlarına değinmeden önce şunu hatırlatmak
isterim; 2017 yılındaki yüzde 7,4’lük güçlü büyümenin
ardından gelen 2018 yılı, gerek küresel ekonomideki daralma ve
gerekse iç tüketimdeki durgunluğun da etkisiyle ekonomimiz
açısından zor bir yıldı. İşte o zor koşullarda bile İSO
İkinci 500’ü oluşturan sanayicilerimizin üretimden satışlarını
yüzde 27,8 gibi ciddi bir oranda artırmaları ve yüzde 6’nın
üzerinde bir reel büyüme yakalamaları her türlü takdiri hak
etmektedir.

Genel
olarak İSO İkinci 500’ün sonuçlarına baktığımızda, İSO
500’e paralel sonuçlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
En önemli fark ise borçlanmada görülüyor. 2018 yılı sonuçları,
İSO İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlarının
azaldığını, kısa vadeli borçlarının ise arttığını
gösteriyor. Bunun iki nedeni var; birincisi borçlanma kaynaklarının
önceki yıllara göre ciddi bir şekilde kısılması ve
daralmasıdır. İkincisi ise KOBİ ölçeğindeki şirketlerimizin
borçlanma kabiliyetinin azalmasıdır.

Dolayısıyla
çalışmamızın 2018 yılı sonuçlarında, dünya ticaretinde
şiddetlenen korumacılık rüzgarlarının yanı sıra Türkiye
ekonomisinin geçtiği kritik dönemecin de dolaylı ve dolaysız
yansımalarını açık bir şekilde izleyebiliyoruz. Örneğin
şirketlerimiz üretimden satışlarında yüzde 6,2’lik bir reel
artış sağlasa da ihracatın bu büyümedeki katkısının sınırlı
kaldığını görüyoruz. Bu da İSO İkinci 500 şirketlerimiz
arasında küresel ekonomideki yavaşlamanın daha fazla
hissedildiğini gösteriyor.

İSO
İkinci 500 çalışmasının ortaya çıkardığı en önemli ve
olumlu sonuçlardan biri sanayicilerimizin ana faaliyet alanlarına
yoğunlaşmayı sürdürerek özellikle faaliyet karlılığında
güçlü iyileşmeler sağlamalarıdır. Satış ve faaliyet
giderlerini yönetmede daha başarılı olan firmalarımızın,
2018’de net satışlara oranla faaliyet karını 1,8 puan artışla
yüzde 12,1’e yükseltmiş olmaları bunu göstermektedir.

Fakat
ne yazık ki bu noktada artan kur ve faizlerin etkisiyle İSO İkinci
500 şirketlerimiz için de finansman giderlerinin şiştiğini ve
bunun karlılığı önemli ölçüde sınırladığını görüyoruz.
İSO İkinci 500 2017’de faaliyet karının yüzde 42,8’ini
finansman giderlerine harcarken bu oran 2018’de yüzde 52,6’ya
yükselmiştir.

İSO
İkinci 500’ün teknoloji ve AR-GE tarafındaki göstergeleri ise
bazı iyi gelişmelere rağmen maalesef tatmin edici değildir. AR-GE
harcaması yapan kuruluş sayımızın detaylı >>>

Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*