Home » Genel » İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 1 ay daha devam edecek


 Most Affordable, Cheap Flight Tickets and Hotels Booking …

İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 1 ay daha devam edecek

Kısa çalışma uygulaması 1 Ağustos’a kadar devam edecek.

31171
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı karar ile kısa çalışma
ödeneği süresi ve 2707 sayılı karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1
ay uzatıldı. Yapılan bir diğer düzenleme ise Covid-19 nedeniyle kısa
çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin işsizlik ödeneği süresinden
düşülmeyecek olması.

Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 30 Haziran’da sona ermesi beklenen kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 1 ay daha uzatıldı. Nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek.

Kısa çalışma ödeneği 1 Temmuz itibarıyla 1 ay daha geçerli

2706
sayılı karar ile 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda
bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru
ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa
çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak
kaydıyla 1 ay uzatıldı. 30/06/2020 tarihi itibarıyla kısa çalışma
uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması
bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere yine 1 ay süreyle uzatılmasına
karar verildi.

Sözleşme fesih yasağı 17 Ağustos’a kadar uzatıldı

7244
sayılı kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. maddeyle,
İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş
sözleşmesinin, 17/04/2020 tarihten 17/07/2020 tarihine kadar 3 ay
süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği, fesih yasağı uygulanan
hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.
Resmî Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı karar ile söz konusu düzenlemenin
uygulama süresi 17/08/2020 tarihine kadar uzatıldı.

3 milyon 91 kişi ödenekten yararlandı

Kısa
çalışma ödeneği ve sözleşme fesih yasağı sürelerinin uzatılması
kararını değerlendiren IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel; “Mayıs ayı itibarıyla 3
milyon 91 bin çalışan koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma
ödeneğinde faydalandı. Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması
yönündeki kararla işçi ve işveren mağduriyetlerinin 1 ay daha önüne
geçilmiş oldu. İşçi çıkarma detaylı >>>

Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*