Home » Genel » Miras Payının Kardeşe Satışı Mümkün Müdür?
Miras Payının Kardeşe Satışı Mümkün Müdür?

Miras payının devri TMK hükümlerinde düzenlenmiştir. TMK uyarınca açılmış miras payının devri ya da açılmamış miras payının devri şeklinde öngörülmüştür.

Miras bırakanın ölümünden sonra açılmış olan miras payının devri sözleşmesi 677 hükmü ile düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca mirasçılar arasında yapılan devir sözleşmesinin geçerli sayılması yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

Bu şekil şartına göre sözleşme adi yazılı olsa dahi geçerli olacaktır. Ancak miras payının devri sözleşmesi bir 3.kişiyle yapılacaksa noterlikçe düzenlenmesi gerecektir.

Kanunun 678.maddesi açılmamış miras payının devrini düzenlemiştir. Buna göre mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmelere miras bırakanın katılması veya izin vermesi gerekmektedir. Katılım yahut izin bulunmuyorsa mirasçılardan biri kendi miras payını diğer mirasçılar ya da üçüncü kişilerle paylaşamayacaktır. Görüldüğü üzere mirasçılar arasında detaylı ⇒

Alıntının kaynağı: EmlakDergisi.Net

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*