Home » Genel » TÜRKİYE’DEKİ AİLE ŞİRKETLERİNİN YÜZDE 60’INDA AİLE ANAYASASI YOK

TÜRKİYE’DEKİ AİLE ŞİRKETLERİNİN YÜZDE 60’INDA AİLE ANAYASASI YOK

Kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)‘nin Üye Toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye’deki aile şirketlerinin kurumsallık düzeyini ölçmek üzere gerçekleştirilen Aile Şirketleri Öncelikleri Anketi‘nin sonuçları açıklandı.

Türkiye’deki aile şirketlerinin yüzde 60’ında aile anayasası yok

Türkiye’de faaliyet gösteren aile şirketlerinin, kurumsal yönetimin temel göstergeleri olan sahiplik ve kontrol, aile anayasası oluşturulması, aile yönetim ilişkilerinin belirlenmesi, hissedar olma durumu, çatışma yönetimi sistematiği oluşturulması, haleflik planı yapılması, hissedar sözleşmesi hazırlanması gibi kriterlerle ölçümlendiği TKYD Aile Şirketleri Öncelikleri Anketi’ne göre; ankete katılan şirketlerin yaklaşık %60‘ında aile anayasası bulunmuyor. Her iki aile şirketinden birinde kurumsallaşma sürecinin halen devam ettiği sonucunun çıktığı ankete göre, aile şirketlerinin %75‘inde en önemli gündem maddesi ise mali konular.

Aile şirketlerinin gelecek planlarında profesyonel yönetim birinci sırada

Aile şirketlerinin gelecek planları arasında sırasıyla profesyonel yönetim (%52), nesil devri (%37), birleşme-bölünme (%21), teknolojik dönüşüm (%37), sermaye güçlendirme (%43) yer alıyor.

%48’i gelecekteki potansiyel tehdit olarak nesil devri planlama eksikliğini görüyor

Anket sonuçlarına göre, geleceğe ilişkin potansiyel tehditlerde %48 oranında nesil devir planlama eksikliği ve %46 oranında profesyonelleşememe yer alıyor. Aile şirketlerinin gelecek planlarındaki en önemli gündem maddesini ise %52‘lik oranla profesyonel yönetim oluşturuyor.

Sadece %23’ü şirket anayasasına sahip

Şirketin ana hissedarı olan ailelerde şirket anayasasına sahip olanların oranı ise %23. Araştırmaya katılanların sadece %27‘si kendisini kurumsal bir şirket olarak görürken, her iki aile şirketinden birinde kurumsallaşma süreci devam ediyor.

Hissedarlık politikasına sahip olma oranı %33

Ankette, aile şirketleri arasında yurtdışı merkez ofisi bulunanların oranı %32 olarak belirlenirken; hissedar olanların oranı birinci kuşakta %15, ikinci kuşakta %21, üçüncü kuşakta %7. Hissedarlık politikasına sahip olma oranı ise %33.

Sadece %22‘si aile üyelerinin şirket yönetiminde yer almasını sağlayan yazılı kural ve kriterlere (halefiyet planlaması vb.) sahipken, %64‘ünde bu tür kurallar yer almıyor.

Aile şirketlerinin yaklaşık %56’sı yönetim kurulunda aileden olmayan üyelere yer veriyor. Çalışanlarının görev ve sorumluluklarını yazılı olarak belirleyen şirketlerin oranı ise %72. detaylı >>>

Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*