Home » Genel » COPYROBO VE ABA INNOLAB’DAN ÖNEMLİ BLOCKCHAIN ADIMI
COPYROBO VE ABA INNOLAB’DAN ÖNEMLİ BLOCKCHAIN ADIMI

Fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençleri ve her yaştan girişimcileri çalışmalarını devam ettirmeleri konusunda destekleyen Aba Innolab, girişimcilerin projelerini blockchain teknolojisi ve nitelikli zaman damgalarıyla korumaya alacak. Bu sayede girişimcilerin Bitcoin/Etherium/Litecoin/Dashcoin Blockchain teknolojisi ve Nitelikli Zaman Damgası kullanılarak eser, buluş ve diğer tüm fikri haklarının dünya çapında ve mahkemelerde geçerli bir şekilde korunmasını ve satışını sağlayabilecek.

Yatırım, İstihdam ve GSMH’ya Etki Edecek

Aba İnnolab Genel Müdürü Gamze Sart yaptığı açıklamada; “Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksine göre 2015 yılında Türkiye 129 ülke içinde 58’inci sırada bulunuyor. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) 2011 tarihli raporuna göre Fikri Haklar Endeksindeki 1 puanlık artış ya da Patent Endeksindeki yüzde 10’luk bir artış Türkiye’nin dış yatırım stokunda yüzde 16’lık artış yaratıyor. Bu rapora göre en gerçekçi senaryoya göre, yüzde 6,5’lik ihracat artışı, GSMH’nın yüzde 1,5’i oranında artış ve 28 bin 850 kişiye yeni istihdam sağlanması öngörülüyor. Uluslararası Ticaret Örgütü’nün raporlarında da aynı veriler ve fikri hakların iyileştirilmesiyle ülkenin sağlayacağı katma değer gösterilmiştir. Copyrobo’nun sağladığı blockchain ve diğer teknolojilerle; tüm girişimciler, öğrenciler ve öğretim görevlileri eserini anlık olarak tüm dünyada koruyabilecek. Koruma ile birlikte ticarileşme de başlayacaktır. İşbirliğinin genişlemesi ile birlikte; Üniversitemiz ve ülkemizde Fikri Haklar farkındalığı artabilir, proje ve patent üretiminde gözle görülür değişim yaşanabilir ve Fikri Haklar Endeksinde ilerleme olabilir. Türk girişimciler tüm dünyada ses getirebilecek inanılmaz projeler yapıyorlar, yaptığımız işbirliği ile beraber daha proje düşünme aşamasında korunmaya başlanabilir ve ticarileşme aşaması çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Bu sayede üreten, geliştiren, buluş yapan dünyanın ilk 500 üniversitesine girmek için tüm öğrencilerin aktif katılımıyla inovasyon ruhu ve yaratıcılık teşvik edilebilir” dedi.

Blockchain teknolojilerinin üniversitelerde geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Copyrobo kurucu ortağı Av.Kadir Kurtuluş,“Dünyadaki şirketlere baktığımızda; gayri maddi duran varlıkların duran varlıklara oranı bazı ülkelerde yüzde 80’lerde iken Türkiye’de durum tam tersidir. Copyrobo teknolojisi ile amaçlanan bilginin ticarileştirilebilmesi ve ülkemizde de gayri maddi duran varlıkların şirketlerin esasına teşkil edebilecek seviyeye detaylı >>>

Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*